window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-662250-57');

Kamuda E-İhale Uygulamaları

30 Eylül 2021|Genel|

E-ihale isteklilerin ihalenin yapılacağı il ve kuruma gitmeden elektronik imzaları ile teklif verebilecekleri bir yöntemdir. Özellikle pandemi ile beraber [...]

Go to Top