Nakit Olarak Sunulan Teminatların Değerlendirilmesine İlişkin Duyuru

Nakit olarak sunulan teminatlar

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında, İhale Uygulama Yönetmelikleri’nin “Elektronik İhale” başlıklı maddelerine göre yapılan ihalelerde, geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirmeler, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden oluşur. Bu bilgi ve belgelerin doğruluğu EKAP veya diğer kamu kurumları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet siteleri üzerinden sorgulanarak teyit edilebilmektedir. Sorgulama sonuçlarına dayanarak geçerli bilgilere ulaşılabilir. Ancak, bu yöntemle teyit edilemeyen bilgi ve belgeler için yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilere dayanılarak değerlendirme yapılır.

Bu bağlamda, ekonomik açıdan en avantajlı tekliflerin birinci ve ikinci sıradaki isteklilere verileceği durumlarda, beyan edilen bilgi ve belgelerin EKAP veya diğer resmi kaynaklar aracılığıyla teyit edilememesi durumunda, ilgili isteklilere teyit edici belgeleri sunmaları için makul bir süre tanınır. Yapılan değerlendirme sonucunda, belgelerin sunuluş şekli ve katılım/yeterlik kriterlerine uygun olmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

Ayrıca, sorgulanamayan bilgi ve belgelerin, ilgili belgelerin sunuluş şekline uygun olarak tanzim edilmiş halleri EKAP’a kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından kaydedilebilir. Bu kayıtlı belgelere ilişkin bilgiler, sunulmayacak belgeler tablosu ve yeterlik bilgileri tablosunda ilgili alanlarda beyan edilir.

Bu kapsamda, beyan edilen nakit teminat bilgilerinin EKAP üzerinden sorgulanabilmesi için geliştirme yapılmıştır. 19/10/2023 tarihinden itibaren ilan edilen ihalelerde nakit teminatlar hakkında aşağıdaki adımlar uygulanır:

  1. Teminatın Saymanlık veya Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren okunaklı makbuzlar yeterlik bilgileri tablosundaki ilgili alana yüklenir ve bu makbuzlara ilişkin tutar bilgisi beyan edilir.
  2. Beyan edilen bu bilgilerin teyidi, yüklenen makbuzlara dayanılarak yapılır.

Bu gelişme ile teminat bilgilerinin daha etkili bir şekilde izlenmesi ve değerlendirilmesi sağlanacaktır.

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

İhaleleri Kolayca Takip Etmek İster Misiniz?

İhtiyacınız uygun İhalePro paketlerinden birini satın alarak, her gün yayınlanan yüzlerce ihale ve doğrudan temin ilanlarına kolayca ulaşın.
Daha ayrıntılı analizler ve istihbarat bilgilerine erişebileceğiniz Pro paketi için bizi arayın.