Doğrudan Temin İhalelelerde İş Akışı

1.         İlgili birimlerden ihtiyacın temini için talep bildirilmesi

2.         Temin Öncesi Hazırlıklar

 • İhtiyacın toplam miktarının belirlenmesi
 • Ödeneğin temini

3.         Onay Belgesinin Düzenlenmesi

 • Doğrudan Temin kararının 4734 Sayılı Kanunun 22. maddesinin hangi bendine göre verildiğinin belirtilmesi. Bu tespitin ne şekilde yapıldığına dair tutanak (gerekçe) düzenlenmesi veya belgelendirilmesi. (Onay Belgesi ekinde yer almalıdır)
 • İhale yetkilisinin, piyasada fiyat araştırması yapıp ihtiyacı temin edecek kişi ya da kişileri görevlendirmesi,

Onay Belgesi

Doğrudan Teminin Gerekçe Tutanağı

Personel Görevlendirme Yazısı

4.         Temin Kararının Verilmesi

 • Firmalardan ön teklif istenmesi,

Firmadan Ön Teklif İsteme Yazısı

 • Firmalardan alınan tekliflerin (KDV hariç) düzenlenen Fiyat Tespit Cetveli’ne eklenmesi
 • Piyasa fiyat araştırmasında alınan fiyatlar içinde, her bir iş/mal kalemine en uygun fiyatı veren firmanın belirlenmesi,

Fiyat Tespit Cetveli

 • Teminin yapılacağı firma/firmaların tutanağa bağlanması,
 • Temin kararı tutanağının ekleri ile birlikte İhale Yetkilisine sunularak uygundur onayının alınması

Alım Kararı Tutanağı

5.         Temin İşleminin Gerçekleştirilmesi

 • Firmadan resmi (son) fiyat teklifi istenerek mal/hizmet temin edilmesi,

Teklif İsteme Yazısı

6.         Doğrudan Temin Kayıt ve Bilgi Formunun Düzenlenmesi

 • Kamu İhale Kurumunun www.kik.gov.tr internet sitesinden, DOĞRUDAN TEMİN KAYIT VE BİLGİ FORMU’nun doldurulup gönderilmesi. (İşlemler biriktirilerek, bu form 30 günde bir toplu olarak da gönderilebilir.)

Bu Kategorideki Diğer Yazılar

İhaleleri Kolayca Takip Etmek İster Misiniz?

İhtiyacınız uygun İhalePro paketlerinden birini satın alarak, her gün yayınlanan yüzlerce ihale ve doğrudan temin ilanlarına kolayca ulaşın.
Daha ayrıntılı analizler ve istihbarat bilgilerine erişebileceğiniz Pro paketi için bizi arayın.